skip to Main Content

Subsidie e-health innovaties voor langer zelfstandig thuis wonen

Vanaf 1 maart 2019 kunnen partijen in samenwerkingsverband die bestaande e-health oplossingen kunnen borgen of opschalen, een aanvraag indienen voor subsidie. Deze subsidie heet de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET). Doel van de SET is ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Aanvragen
Alleen een samenwerkingsverband kan een aanvraag indienen. Een zogenaamd innovatiecluster e-health kan bestaan uit een aanbieder van zorg en/of ondersteuning samen met een gemeente, verzekeraar en/of zorgkantoor.

Een aanvraag indienen kan vanaf 1 maart 2019, via mijn.rvo.nl. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

Quickscan
Overweeg je een aanvraag voor de SET in te dienen? Licht dan eerst met de Quickscan je plan kort toe. RVO.nl toetst samen met jou of jullie plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling.

E-health
Het gaat om bestaande e-health:

  • die de kwaliteit van leven verbetert van mensen met een (risico op) chronisch ziekte of ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag
  • die zorgverleners in staat stelt om een betere kwaliteit van dienstverlening te leveren (minder werkdruk / meer voldoening)
  • waarbij gemeenten en zorgverzekeraars met dezelfde budgetten meer mensen kunnen helpen.

Budget
Voor 2019 is € 28 miljoen beschikbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verdeelt dit bedrag op volgorde van binnenkomst. Lees meer over de subsidiabele kosten.

Back To Top