Selecteer een pagina
Bewegen » Subsidie voor inzetten van eHealth coronavirus: SET COVID-19 open

Subsidie voor inzetten van eHealth coronavirus: SET COVID-19 open

Wil je als aanbieder van zorg of ondersteuning rond de coronacrisis extra inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis? Mogelijk kom je in aanmerking voor de uitbreiding van de SET-regeling: SET COVID-19. Deze regeling is sinds 7 april weer open.

Zorg op afstand

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus (COVID-19) en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden.

Uitbreiding SET-regeling

Het ministerie van VWS heeft daarom besloten de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) uit te breiden met de regeling SET COVID-19. Dit is een tijdelijke regeling, die eindigt op 1 juni 2020 of zodra het beschikbare budget van 23 miljoen euro op is. De regeling geeft aanbieders van ondersteuning of zorg de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen.

Meer weten?

Meer informatie vind je op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen op de website van ZonMw.