Selecteer een pagina
Slapen » Gezondheid is meer dan een app

Gezondheid is meer dan een app

Dankzij toenemende welvaart en technologische ontwikkelingen is onze levensverwachting aanzienlijk toegenomen. Maar of we daar per se gelukkiger van worden, is nog maar de vraag. Uiteindelijk vormen gezondheid en welzijn een sociaal goed, waarvoor we elkaar nodig hebben om die te verwerkelijken.

Technologie levert een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid. Maar, zoals Alistair Niemeijer (universitair docent Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek) schrijft: “Ze doet dat alleen wanneer ze voorziet in extra begrip, voorlichting en begeleiding en voor zover ze rekening houdt met het feit dat in elk leven tragiek en kwetsbaarheid bevat. En ervan uitgaat dat gezondheid en welzijn uiteindelijk een sociaal goed is dat mensen alleen met elkaar kunnen verwerkelijken. Behalve techniek hebben we met andere woorden ook de ander nodig.”

Benieuwd naar het hele artikel, lees meer.