skip to Main Content

Slaap-innovaties helpen ontwikkelen

slaapOp donderdag 7 maart 2019 organiseren Philips Health Works en Uzelf samen een programma met slaap-innovaties. De betrokken ondernemers zijn op initiatief van Philips in Nederland. Uzelf versnelt de ontwikkeling van deze innovaties door de ondernemers in contact te brengen met voor hen relevante partijen: Uzelf faciliteert en verbindt.

Vraag naar slaapverbetering
Onze 24-uurs economie en de digitalisering kunnen de kwaliteit en de kwantiteit van onze slaap beïnvloeden [1]. Dat er íets mis is met onze slaap blijkt uit verschillende metingen. In 2017 gaven bewonerspanels van de gemeente Utrecht aan dat 15% van de volwassenen niet uitgerust wakker wordt. In 2016 bleek dat bijna één op de tien volwassenen in de regio Utrecht zijn huisarts bezocht vanwege slaap(-klachten) [2]. We willen namelijk goed slapen omdat we ons dan beter voelen. Slapen doet bijvoorbeeld onze conditie goed, onze weerstand én ons geheugen.

Philips en UzelfPhilips en Uzelf
De ondernemers van de verschillende slaap-innovaties hebben specifieke wensen/ behoeften om hun innovatie verder te brengen. Een voorbeeld. Een van de slaap-innovaties helpt bij het vaststellen van een slaapprobleem en voorziet in coaching. De ondernemers hebben behoefte aan feedback op deze innovatie. Tijdens de Philips-Uzelf-sessie gaan zij in gesprek met huisartsen en met werknemers. Een andere innovatie werkt met het meten van blootstelling aan licht. De ondernemers willen een test starten met werknemers die werken in dag- en nachtdiensten. Zij gaan in gesprek met werkgevers om testpersonen te werven.

“Naast het inbrengen van expertise, en coaching, is toegang tot ons healthcare ecosysteem van essentieel belang voor de startups om hun oplossingen zo goed mogelijk af te stemmen op die van de eindgebruiker.” – Benno Tieke, Head of Portfolio Management bij Philips Healthworks

Behalve gezondheids- ook economische impact
Uzelf werkt binnen thema’s die dichtbij onszelf en dichtbij het leven van alledag staan: de thema’s ‘eten’, ‘bewegen’ en ‘slapen’. Binnen die thema’s helpen zelfzorg-innovaties ons bij:

  • gezond blijven
  • het herstellen van een ziekte
  • het leren leven met een ziekte (als herstel lang of altijd uitblijft).

Zelf-zorginnovaties kunnen behalve gezondheidseffecten ook economische effecten sorteren. Werkgevers bijvoorbeeld zijn gebaat bij vitale werknemers.

[1] Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018
[2] huisartsendata 2016 Julius huisartsennetwerk 2018
Back To Top