skip to Main Content

Sidekick in finale Sustainable Healthcare Challenge 2019

Gezondheidsvoorlichting aan laaggeletterden

Sidekick biedt informatie voor laag-taalvaardige ouders over de eerste duizend dagen van hun kind. Via aantrekkelijke en persoonlijke voorlichting met een online platform zoals Facebook, een spel en een box met vouchers voor bijvoorbeeld babyzwemmen. Laagdrempelige voorlichting om de ouders te ondersteunen in het nemen van beslissingen voor een gezonde groei van hun kind. Als bijvangst wil Sidekick onnodige zorgkosten voorkomen. Donderdag 23 mei 2019 pitcht het jonge team hun idee tijdens de Sustainable Healthcare Challenge in Utrecht.

De Sustainable Healthcare Challenge (SHC) is een stichting die met drie evenementen studenten en young professionals inspireert, stimuleert en steunt om te ondernemen in de gezondheidszorg. De SHC brengt ondernemende jongeren, professionals en zorginstellingen samen.

Verpleegkundigen en designers in opleiding
Team Sidekick is voortgekomen uit de Healthy Living Challenge 2018. Aan deze challenge deden studenten mee van Universiteit Utrecht, MBO Utrecht, Hogeschool Utrecht en ROC Midden-Nederland. De studenten werkten in interdisciplinaire teams om vernieuwende en passende oplossingen te ontwerpen voor bewoners in de regio Utrecht.

Het Sidekick team bestaat uit Bo de Kruijf, Mariska Koppers, Kiyomie Altena, Merlijn Hooijsma (verpleegkundigen in opleiding) en Nina Hartman (HKU). Nina Hartman: “We lopen allemaal stage en werken in onze avonduren aan Sidekick.”

Sidekick als dienst
Nina Hartman: “Laag-taal-vaardigen en anderstaligen missen belangrijke gezondheidsinformatie als het gaat om de eerste duizend dagen van hun kind. Ouders zijn soms onvoldoende voorbereid op een bevalling wat extra stress kan geven bij de bevalling. Ook blijkt dat kinderen van laag-geletterden of anderstaligen op de basisschool achterlopen in hun ontwikkeling. Onderzoek dat loopt in Nieuwegein bij de bibliotheek “De tweede verdieping” laat ook zien dat aanwijzingen vanuit het consultatiebureau deze ouders nog onzekerder maken.”

De groep laaggeletterden is lastig te bereiken. Ze komen niet naar gezondheidsinstellingen met vragen. Omdat ze niet durven of omdat ze niet weten dat ze informatie missen.

Coaching
Business developer van Uzelf Klaas Jan Bolt coacht het Sidekick team. Nina: “Klaas Jan coacht ons op het bereiken van onze doelgroep en onze klanten. En op wat zij nodig hebben en wat hen aanspreekt. Hij is enthousiast voor ons en met ons. Dat geeft ons heel veel energie. Klaas Jan heeft ons geholpen van idee te komen tot echte resultaten.”

Anderstaligen en laag-geletterden
Nina Hartman: “Anderstaligen leren wel Nederlands maar zijn de taal nog niet heel vaardig. De hypothese is dat we deze anderstaligen daarom hetzelfde kunnen benaderen als laag-geletterden die Nederlands spreken.”

In hoeverre heb je onderzoek gepland om de effectiviteit van Sidekick te meten?

Nina Hartman: “We ontwerpen samen met de doelgroep. Dat betekent dat we continu verifiëren bij de eindgebruiker. Daar zit onze validatie. Het echte testen, daar moet nog een duidelijk plan voor komen. Daar staan we voor open. We willen ook dat zorgexperts meekijken: waar lopen zij tegenaan? Hoe kan Sidekick ook hen helpen door hun cliënten goed voor te lichten?”

Nina: “We zijn nu bezig met het ontwerpen van het spel. Dat doen we samen met de doelgroep in Nieuwegein bij een ouder-kind-ochtend in de bibliotheek (De tweede verdieping). Daarnaast bereiden we ons voor op 23 mei, onze pitch tijdens de Sustainable Healthcare Challenge.” Op dit event wisselen zorg-innovatie pitches en sprekers elkaar af. Als afsluiting kunnen het publiek en de SHC-partners in-cash of in-kind bieden op de pitchende startups: om hen op weg te helpen.

Nina: “Als we winnen krijgt Sidekick een boost. We willen graag hulp van specialisten in user experience. En met een investering kunnen we echt een spel gaan maken!”

Back To Top