Selecteer een pagina

Oogwenken (Nederlandse editie)

Eyeopeners

Download Eyeopeners (English edition) as PDF.

Over Oogwenken

Dit document geeft ideeën om mensen met een visuele beperking te helpen in het dagelijks functioneren. Het is gebaseerd op persoonlijke ervaringen, aangevuld met tips uit allerlei bronnen. We proberen het zo breed mogelijk te verspreiden.

De hier beschreven ideeën zijn voorbeelden, ze proberen een begin aan te geven om te proberen wat werkt. Iedereen is immers anders en daardoor kan de aard van een beperking ook heel verschillend uitpakken. Benader de problemen met een open instelling. Wij hebben als visueel beperkte en mantelzorger steeds samen gekeken, gepraat, bedacht en geprobeerd. Soms ging met een ‘verbetering’ iets anders verloren en moest het dus toch worden aangepast. De foto’s tonen meestal de oplossingen, soms ook hoe het juist niet moet; u herkent het wel. Ik beschrijf veel oplossingen zoals mijn partner Lidia, die leed aan een vorm van Alzheimer met sterke beperkingen in het zien en oriënteren, ze heeft ervaren. Het kan bij u; het kan bij u heel anders werken; zie het als een aanzet. Lidia wilde graag dat onze zoektochten anderen zouden kunnen helpen bij hun problemen.

Waar merken zijn genoemd, zijn ze van de door ons gevonden oplossingen, deze zullen niet voor iedereen het beste zijn; ze dienen als startpunt bij uw zoektocht. Hulpmiddelenwijzers op internet en bij hulpverleners kunnen ook helpen.

Arend Jan Klinkhamer