skip to Main Content

Ksyos: zorgpad voor effectieve zelfzorginnovaties

“Ksyos wil zorg toegankelijk houden voor ons en voor onze kinderen. Een alternatief bieden voor onder andere de huidige lange wachttijden en hoge zorgkosten. Voor bewezen effectieve zelfzorginnovaties ontwerpen we een zorgpad dat juridisch en medisch klopt. Het ziekenhuis van de toekomst? Dat is thuis. Wij brengen de zorg naar de mensen,” Jiska de Wit van Ksyos.

Jiska de Wit is als Chief Design Officer verantwoordelijk voor innovatie bij Ksyos. Zij werkt in verschillende functies al meer dan 18 jaar aan innovatie op het gebied van gezondheid en zorg. Op dinsdag 20 november 2018 verkenden startups en Ksyos wat zij voor elkaar kunnen betekenen. De lunchbijeenkomst vond plaats in de Jaarbeurs Innovation Mile te Utrecht. Onder de deelnemers waren ook de ondernemers van Vizir en Hatobito. Uzelf organiseerde deze ontmoeting.

Kennismaking digitale zorginstelling Ksyos
Ksyos is de grootste digitale zorginstelling in Nederland. Ksyos werkt vaak samen met partners om nieuwe zorgdiensten aan te bieden.

1500 patiënten per dag
Aan Ksyos zijn 4.500 medisch specialisten en paramedici verbonden en nog eens 7.500 huisartsen. Per dag ‘bezoeken’ 1.500 patiënten de digitale zorginstelling.
“Ik merk dat mensen het heel prettig vinden dat ze niet direct naar het ziekenhuis hoeven. En als ze toch naar de specialist moeten, is vaak al bekend wat er aan de hand is,” Judith Schop, optometrist.

Werken aan eigen gezondheid
Ksyos maakt van zorg: werken aan je gezondheid. Dit bereikt Ksyos door:

  • de werkwijze van zorgverleners (medisch specialisten, huisartsen en paramedici) zorgvuldig te digitaliseren en te ondersteunen
  • doorverwijzingen te voorkomen
  • mensen te betrekken bij hun eigen zorg.

Deze werkwijze versnelt de zorg en bespaart kosten. Zorgverleners krijgen tijd en aandacht voor complexere zorg en de patiënt krijgt meer regie over zijn eigen gezondheid. Ksyos is een officieel erkende zorginstelling en zorgverzekeraars vergoeden haar behandelingen.

Back To Top