skip to Main Content

Krachtig Health Hub netwerk helpt zorginnovaties verder

Health Hub-partners lieten hun spierballen zien door scherpe vragen te stellen aan de ondernemers van Holomoves en MeetUzelf: twee innovaties waarmee mensen meer regie kunnen pakken over eigen zorg en welzijn. Die regie op eigen gezondheid sluit naadloos aan bij het Health Hub streven naar bereikbare zorg en welzijn voor iedereen in de regio Utrecht. Vrijdagmiddag 10 mei 2019 werd duidelijk hoeveel hindernissen ondernemers ondervinden tijdens innovatie-ontwikkeling. Maar ook hoeveel kennis en expertise de regio Utrecht al rijk is. De meeting vond plaats in het Krachtstation in Kanaleneiland te Utrecht. Een tastbaar voorbeeld van zorg en welzijn voor en door de wijk.

HoloMoves – virtuele beelden die beweging uitlokken
Ondernemer Joep Janssen: “Uniek aan HoloMoves is de mogelijkheid om een saaie patiëntkamer te veranderen in een omgeving die bewegen op een leuke manier stimuleert.”

De innovatie HoloMoves daagt via virtuele beelden via een Augmented Reality-bril uit tot bewegen. Waarom? Omdat voldoende beweging tijdens ziekenhuisopname verlies van spiermassa en een veminderde hart- en longfunctie kan voorkomen. Bewegen bevordert het herstel en verkleint het risico op doorligwonden. Aangenaam voor patiënten en ziekenhuis. Grote voordelen zijn de toepasbaarheid op verschillende locaties en het spelelement.

Belemmeringen
Vol vuur vertelt Joep over de mijlpalen voor Holomoves: “Tien partijen staan in de ‘sales funnel’. Met onze capaciteit kunnen wij er twee aan. Toch haakt nog geen partij af: we doen dus iets goed!
Wij lopen aan tegen deze problemen:

  1. Weerbarstige praktijk: hiërarchie en diverse afdelingen binnen potentiële klanten.
  2. Eigen beleid: waar ligt onze focus?
  3. Middelen: er zijn meer expertise en meer handen nodig.
  4. Financiering: hoe regelen we dat zo, dat we eigen autonomie behouden?
  5. Waar slaan potentiële klanten op aan?
  6. Hoe acteren wij daar op en hoe behouden we voorsprong?

Adviezen
De aanwezige ondernemers herkenden zich in verhaal van HoloMoves. Als advies van één van hen klonk: houd focus op een partij waarvan je de business begrijpt. Zo beperk je het aantal pragmatische problemen en kun je die het hoofd bieden.

Een andere Health Hub partner: “zet als unique selling point (USP) neer dat je opereert vanuit de bewegingsleer. Kijk naar revalidatiecentra: HoloMoves biedt mensen de optie thuis te laten revalideren. Dat is een kans. Denk aan de Maartenskliniek in Nijmegen. Ga de veranderbereid van mensen zelf na door de vraag te stellen: waar wil je revalideren en hoe? Je kunt therapietrouw versterken met dit middel!”

Directeur van Ketenzorg Nu: “Zorgverzekeraars willen eerst resultaten zien in het veld. Realiseer je dat je aanbod vraag-gedreven hoort te zijn.”
Als marketing advies gaf de groep terug: “Sluit aan bij leefstijlinterventie (het Preventieakkoord). Bij marketing in het algemeen over het nut van bewegen. Weet ook dat ziekenhuizen meer beweging willen voor patiënten. Doe je voordeel mee met die trend. En bespaar uiteindelijk op DBC-kosten (DBC: diagnose-behandeling-combinatie).”

Get Connected
De middag (Get Connected georganiseerd door Economic Board Utrecht) stond in het teken van initiatieven en organisaties die oplossingen ontwikkelen en op de markt willen brengen binnen de drie Health Hub Utrecht-pijlers: wijkgerichte preventie, digitale transformatie en aantrekkelijke arbeidsmarkt.

De innovaties Holomoves en MeetUzelf presenteerden zich tijdens de werksessie over digitale transformatie. Klaas Jan Bolt, business developer van Health Hub Utrecht partner Uzelf, daagde de ondernemers Joep Janssen en Oscar van Dijk uit de blokkades te benoemen die deze startende bedrijven tegenkomen in hun groeiproces. In het publiek een keur aan vertegenwoordigers van Health Hub partners zoals Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht, KPN, Vilans, Ketenzorg Nu en ook het ministerie van Economische Zaken.

MeetUzelf: zelf bloeddruk meten
Een smartphone-app vraagt op gezette tijden patiënten om de bloeddruk te bepalen. De app stuurt meetwaarden via een beveiligde verbinding naar het webportaal van de huisarts. Via een e-consult of telefonisch wordt de uitslag besproken en de behandeling zo nodig bijgesteld. Het gemiddelde van de dagelijkse bloeddrukmetingen geeft een goed beeld. Veel patiënten worden niet meer onnodig met medicatie behandeld.

Effectiviteit aantonen binnen 50 dagen
Oscar van Dijk, ondernemer van Medicine Men en de innovatie platform EmmaBPHM, vertelde over het MeetUzelf project in het UMC Utrecht: “Volgens het FF50-concept van Uzelf is voor EmmaBPHM de effectiviteit bewezen: met 50 patiënten in ongeveer 50 dagen!”. (EmmaBPHM is het platform voor de thuis uitgevoerde bloeddrukmetingen.)

Hobbels
Als ontwikkel-obstakels noemde Oscar:

  1. Bij snelle groei moeten veel nieuwe bloeddrukmeters aangeschaft worden. Zonder extra financiering is het niet mogelijk om een hoog groeitempo aan te houden.
  2. Binnen een ander project rondom COPD (chronische luchtwegaandoeningen) werkten in een ander ziekenhuis specialisten en verpleegkundigen niet optimaal mee. De patiënten gelukkig wel. Uiteindelijk bleken de resultaten toch heel goed. De patiënten hadden het Emma platform gebruikt om zichzelf beter te managen en hadden juist minder ondersteuning nodig vanuit het ziekenhuis en de wijkverpleging.

Directeur Ketenzorg Nu: “Je boekt pas succes als de innovatie wordt ingebed in het zorgproces – in de relatie. Zorg ervoor dat betrokkenen elkaar begrijpen en heb helder op wie welke inkomsten inzet. Train de tools met patiënt, huisarts en praktijkondersteuners.”

Netwerken
Helaas was er na de presentatie van Medicine Men geen tijd meer voor interactie met het publiek. Wel was er volop ruimte om te netwerken en het Health Hub Utrecht netwerk te ontmoeten.

Back To Top