skip to Main Content
RenalTracker

RenalTracker

 

 

Nieren filteren continu je bloed. Werken je nieren onvoldoende, dan gebeurt dat filteren buiten je lichaam, tijdens een nierdialyse. Over het algemeen ervaren mensen deze behandeling als zwaar. De innovatie RenalTracker helpt mensen met een chronische nierziekte de dialyse zo lang mogelijk uit te stellen.

Gedragsverandering
RenalTracker is een online platform via welke nierpatiënten persoonlijke tools en tips ontvangen om hun voedingsgedrag en leefstijl te verbeteren. Het is dus gericht op gedragsverandering. Het platform gebruikt technologie ontwikkeld op Stanford University: het kan individuele meetwaarden vergelijken met grote aantallen onderzoeksgegevens. Daarnaast biedt het programma een persoonlijke voedingscoach.

Het uitstellen van het moment van nierdialyse verbetert de kwaliteit van leven. Een nierdialyse veroorzaakt namelijk heftige bijwerkingen, zoals vermoeidheid en een groot risico op hart- en vaatziekten. Veel patiënten zeggen ‘dialyseren is geen leven maar overleven’. Afhankelijk van leeftijd en conditie kunnen de gevolgen wel verschillen. (bron: Nierstichting)

RenalTracker op zorginnovatie.nl.
Artikel RenalTracker op de site van Economic Board Utrecht.

Back To Top