skip to Main Content
Min Doktor Of Docly

Min Doktor of Docly

Een cliënt stelt zijn/haar vraag, beschrijft en maakt eventueel een foto. Het kan natuurlijk ook gaan om zorg voor partner of kinderen.

Praten met de zorgverlener
Via app, telefoon of video proberen arts en hulpvrager elkaar goed te begrijpen. Door vragen te stellen en bijvoorbeeld bloed te laten prikken verzamelt de arts alle informatie die nodig is om een ​​juiste diagnose te stellen. Als de arts vindt dat medicijnen nodig zijn, krijgt de patiënt daarvoor aanwijzingen. Zorgprotocollen worden gevolgd en data worden verzameld bij zowel arts als apotheek.

 

Back To Top