skip to Main Content
HoloMoves

HoloMoves

HoloMoves is een innovatie die patiënten informeert over het belang van bewegen tijdens het herstelproces. Daarnaast stimuleert HoloMoves daadwerkelijk het bewegen met via een ‘Augmented Reality’ bril (AR bril).

Waarom bewegen zo belangrijk is
Op dit moment brengen patiënten in het ziekenhuis gemiddeld 60% van de tijd overdag liggend op bed door. Dit kan leiden tot verlies van spiermassa en conditie. Voldoende beweging tijdens ziekenhuisopname is dus belangrijk om onnodige achteruitgang in fysieke fitheid te voorkomen.

Bewegen bevordert tevens het herstel. Het verkleint het risico op complicaties en vermindert de opnameduur. Tot slot leidt bewegen tot minder heropnames. Daarmee is bewegen goed voor de patiënt én kostenbesparend voor de zorgaanbieder.

Hoe HoloMoves werkt
Met HoloMoves krijgt de patiënt een AR bril te leen van een zorgverlener, bijvoorbeeld een verpleegkundige of fysiotherapeut. Met deze bril worden 3D-visualisaties, hologrammen genoemd, om de patiënt heen geprojecteerd.

De informatie richt zich op het voorlichten van patiënten en naasten over het belang van beweging tijdens de ziekenhuisopname. De verschillende 3D-visualisaties brengen de patiënt daadwerkelijk in beweging. Deze beweeggames zijn specifiek ontwikkeld voor de revaliderende patiënt. Ze kunnen per afdeling naar wens worden aangepast.

Voordelen

  • Toepasbaarheid op diverse verpleegafdelingen van onder andere ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen.
  • Het spelelement dat zorgt voor motivatie om te bewegen en daarmee voor een verhoogde therapietrouwheid.
  • De bijdrage aan het herstel van de patiënt door plezier tijdens bewegen.
  • Het behoud van fysieke fitheid waardoor iemand sneller sociale activiteiten en/of werk kan hervatten.
  • Maatschappelijke re-integratie.
  • De kostenbesparing binnen de zorg door verkorting van de opnameduur, kleinere kans op complicaties en kleinere kans op heropnames.
Back To Top