skip to Main Content
Genzõ Bril

Genzõ bril

Deskundigheid op afstand via Genzõ. Mantelzorgers en/of zorgmedewerkers dragen een ‘smart glass’. Zorgverleners kunnen via een ‘smart glass’ aanwijzingen geven. Aan zorg- of hulpverleners, aan de cliënt/patiënt zelf of aan hun partner of mantelzorger. Zender en ontvanger kunnen gelijktijdig communiceren. Uitgangspunten zijn: gemakkelijk, mobiel en veilig.

Deze bril maakt het onder andere mogelijk met minder mensen dezelfde zorg te verlenen.

Toepassingen
De slimme bril kent mogelijkheden zoals:

  • specialistische verpleegkundige handeling op afstand door een mantelzorger
  • specialistische verpleegkundige handeling op afstand door een zorgverlener
  • gedragsconsult op afstand
  • verpleegkundige kwaliteitsronde (overdracht en wondronde).


De ‘smart glass’ kan onder andere brengen:

  • professionele aansturing en inzet mantelzorgers
  • verbeterde signalering
  • verbeterde zorginhoudelijke besluitvorming
  • toename arbeidsproductiviteit (beperking reistijd en gelijktijdig rapporteren).

 

Back To Top