skip to Main Content
Fitavie

Fitavie

Fitavie is een slim beweegprogramma en een beweegcoach in één. Met bewegen sterken ouderen zichzelf om langer en leuker thuis te blijven wonen. Met Fitavie sterken zij zich in hun alledaagse activiteiten, hun ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen, red.). Concreet: de oudere vult een dagschema in. Bijvoorbeeld: ik sta op; ik zet koffie; ik doe boodschappen; ik wandel. Voor al die handelingen zijn kracht, balans, coördinatie, fijne motoriek en conditie nodig. Het programma vraagt naar de activiteiten en biedt vervolgens passende versterkende oefeningen aan. Bijvoorbeeld vingeroefeningen (voor beweeglijkheid en kracht in de handen) die ook het brein stimuleren.

Fitavie bestaat uit slimme techniek. Het programma leert van de oudere en biedt steeds oefeningen op maat. Al met al bevat Fitavie 165 variaties aan oefeningen. En behalve de oudere heeft ook een begeleider, zorgverlener of mantelzorger toegang tot Fitavie. Op die manier nodigt Fitavie uit tot samen werken aan verbetering. Fitavie kun je alleen gebruiken en in een groep voor groepsactiviteiten.

Fitavie vraagt vooral durf; ouderen en e-health vormen nu eenmaal nog geen vanzelfsprekende combinatie. Toch blijkt tijdens testen dat ouderen binnen twintig minuten 80% van het programma hebben verkend. Als ouderen eenmaal ervaren dat er geen rook uit hun telefoon of tablet komt en dat Fitavie niet kwaad wordt wanneer zij ergens ‘per ongeluk’ op drukken, gaan zij ermee aan de slag.

Back To Top