skip to Main Content
Digest Inn

Digest Inn

Digest Inn is een mobiel spel dat de diëtist helpt de behandeling van hun cliënten te verbeteren. Digest Inn motiveert en zet spelers aan hun behandelingsdoelstellingen te bereiken.

De speelse interactieve tool maakt gebruik van een pakket aan methodes om de behandeling effectiever en leuker te maken. Digest Inn is gebaseerd op de fun factor uit de creatieve industrie en wetenschappelijke kennis uit de onderzoekswereld.

Digest Inntake is op dit moment in ontwikkeling. Digest Inntake meet, registreert, analyseert en toont statistieken op individueel niveau om een beeld te scheppen van ongezonde voedselvoorkeuren. En het geeft inzicht in de hoeveelheid werk die cliënten willen doen om specifieke voedingsmiddelen te verkrijgen.

Back To Top