skip to Main Content
Microlife Bloeddruk App Emma HBPM

Microlife bloeddruk app Emma HBPM

Emma HBPM is een patiënt-vriendelijke oplossing voor een betrouwbare bloeddrukmeting

Bij bloeddrukmetingen op de praktijk of in het ziekenhuis is er vaak sprake van het ‘witte jassen effect’. Je bloeddruk is hierdoor vaak hoger dan wanneer deze thuis gemeten wordt.

Oplossing
Als patiënt meet je zelf een week lang thuis je bloeddruk met een bewezen effectieve bloeddrukmeter. Na deze week kan een veel betrouwbaardere bloeddrukwaarde worden berekend.

Hoe het werkt
Een smartphone-app vraagt jou op gezette tijden je bloeddruk te bepalen. De app stuurt meetwaarden via een beveiligde verbinding naar het webportaal van de huisarts of van het ziekenhuis. In een consult via de e-mail of de telefoon wordt met jou de uitslag besproken en de behandeling zo nodig bijgesteld.

www.meetuzelf.nl

Back To Top