Selecteer een pagina

Slaapstraat

Een zorgprogramma voor slaapproblemen in de huisartsenpraktijk

Vraag

Hoe komt in de huisartspraktijk aan het licht of iemand lijdt aan slaapproblemen; hoe stelt huisarts of praktijkmedewerker een juiste diagnose en hoe behandelen of verwijzen ze doelmatig?

Oplossing

Zorgprogramma de Slaapstraat met als zwaartepunt een training. Daarmee treedt een verschuiving op van goedbedoelde adviezen gericht op klachten naar het stellen van een juiste diagnose. Met daarna een gerichte behandeling of zo nodig een gerichte doorverwijzing naar een specialist. Het programma behelst de implementatie van de NHG-Standaard Slaapproblemen.

Hoe het werkt

Deze training is gericht op met name de huisarts en biedt verdiepende kennis over slaapfysiologie en -stoornissen. Besproken wordt hoe de huisarts een goede diagnose kan stellen en zorgverleners krijgen inzicht in behandelmethodes. De training is het startpunt voor implementatie in de eigen huisartsenpraktijk. Huisartsen en hun medewerkers leren op een andere manier werken.

Meer weten over deze innovatie?