skip to Main Content

Gemeenten

Gemeenten faciliteren ondernemers en zetten zich in voor gezondheid en welzijn van hun inwoners. Uzelf vormt een dynamisch innovatienetwerk en staat open voor gemeenten die zich willen aansluiten.

Regio Utrecht

Uzelf stemt over zelfzorginnovaties af met U10-gemeenten. Deze gemeenten in de regio Utrecht investeren in:

  • preventie [bevorderen van een gezonde levensstijl en daarmee (welvaarts-)aandoeningen vroegtijdig signaleren en voorkomen]
  • digitalisering (één persoonlijk digitaal gezondheidsdossier; gebruik maken van data voor zorg op maat; zorgen voor de juiste digitale vaardigheden bij iedereen)
  • een aantrekkelijk werkklimaat (oplossingen voor de oplopende vacatures in zorg en welzijn; een leven lang leren).

Gemeenten spelen een rol bij het achterhalen van zelfzorgvragen en -behoeften van hun inwoners. Verder bij het laten testen van een innovatie of het ermee leren omgaan. En natuurlijk bij de daadwerkelijke ingebruikname van een vernieuwing. Daarbij zijn gemeenten goed op de hoogte van wet- en regelgeving.

Gemeenten, Uzelf en Health Hub partners kunnen samen ontwikkelingen in het sociaal domein en (gezondheids)zorg versterken. Doel is om inwoners te laten profiteren van alle denkkracht, kundigheid en ondernemerslust die in de regio aanwezig is.

Utrecht stad

Utrecht als gemeente ondersteunt nieuwe ideeën voor zelfzorg onder andere via:

Back To Top