Selecteer een pagina

Gelukkig en gezond in Utrecht

Health Hub Utrecht en Kennisalliantie Utrecht Sociaal organiseren een meerdaags kennisfestival Gelukkig en gezond in Utrecht.

Meer inzetten op eigen kracht van burgers en buurten, hulp en ondersteuning dichtbij en laagdrempelig en aandacht voor preventie: dat is wat gemeenten voor ogen hadden bij de start van de transformaties in het sociaal domein in 2015. Bij alle organisaties in het sociaal domein is hier hard aan gewerkt en is ook veel bereikt. Er zijn teams voor jeugd en gezin ingericht, er zijn initiatieven op het snijvlak van gezondheidszorg en sociaal werk (Krachtgerichte basiszorg), en er wordt (weer meer) geïnvesteerd in de sociale basis. Tegelijk zie je dat de ingezette beweging tegen grenzen of obstakels aanloopt. Zo zijn er fikse tekorten op de zorg voor de jeugd aan het ontstaan, mede doordat het beroep erop juist hóger wordt. Veel sociale teams blijven steken in individuele hulpverlening, en het inzetten van collectieve vormen van ondersteuning (samenlevingsopbouw) komt nauwelijks van de grond.

Professionals en publiek

Het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) en de Health Hub slaan ook dit jaar de handen weer ineen om de sociale en economische aspecten van Gezondheid en Geluk te benadrukken. Ditmaal voor de organisatie van een driedaags ’festival’ waarin zowel de goede praktijken als de knelpunten (en oplossingsrichtingen) aan bod komen. Centrale vraag is: Wat heb jij nodig (als professional, beleidsmedewerker of burger) om met meer kwaliteit, gezonder en plezieriger te leven, of om dit mogelijk te maken voor anderen in jouw omgeving? 

Het festival vindt plaats op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 november in en voor de provincie Utrecht voor en met partners, bewoners, professionals, bestuurders en onderzoekers in het sociaal domein. Elke dag krijgt z’n eigen karakter:

Donderdag 21 november (Theater/ Stadhuis Nieuwegein)

  • Officiële opening
  • Centraal thema: Naar voren! Preventief werken in de zorg voor de jeugd en gezinnen: kansen en grenzen
  • Doelgroep: professionals uit de zorg en het sociaal domein, beleidsmedewerkers van gemeenten, politici, ervaringsdeskundigen en onderzoekers en studenten

Vrijdag 22 november (onderwijslocaties in de regio Utrecht)

  • Preventie en interdisciplinair werken als fundament voor het opleiden van professionals
  • In onderwijsactiviteiten op vrijdag wordt aandacht besteed aan het thema ‘samenwerken aan preventie’
  • Verzorging gastlessen door organisaties en gemeenten
  • Doelgroep: studenten en docenten

Zaterdag 23 november (buurt locaties in de regio Utrecht)

  • Gezond en gelukkig in Utrecht: proeven van preventie
  • Op locaties in de provincie Utrecht worden activiteiten aangeboden door tal van (bewoners)organisaties voor bewoners die gezondheid en het welbevinden een impuls kunnen geven. Denk aan korte populair wetenschappelijke inleidinkjes, voorlichtingsborden, health checks, verhalenvertellers, spelactiviteiten
Gegevens
Adres
Theater/ Stadhuis Nieuwegein (21/11) Onderwijslocaties in de regio Utrecht (22/11) Buurt locaties in de regio Utrecht (23/11)
Site