Selecteer een pagina
Home » Eten » Thuis bloeddruk meten met innovatie Emma HBPM

Thuis bloeddruk meten met innovatie Emma HBPM

Oscar van Dijk, ondernemer Medicine Men BV

Welke partijen zijn betrokken bij de innovatie Emma HBPM?

Aan de ontwikkeling van Emma HBPM hebben verschillende partijen hun bijdrage geleverd. Denk daarbij aan:

  • Zorggroep Huisartsen Utrecht Stad
  • UMC Utrecht, vasculaire geneeskunde
  • Retomed, distributeur van Microlife bloeddrukmeters
  • Medicine Men, eigenaar van het Emma platform
  • Patiënten vanuit de deelnemende huisartspraktijken en patiënten vanuit het UMC Utrecht, vasculaire geneeskunde.

Hoe raakten jij en Medicine Men betrokken bij het project MeetUzelf?

Medicine Men beschikt over het Emma platform. In 2017 stelde Retomed voor (distributeur van Microlife bloeddrukmeters) om thuis-bloeddrukmetingen veilig en privacy-proof naar de huisarts te laten sturen. Retomed wilde daarvoor graag het Emma platform inzetten. Voorjaar 2018 vroeg het UMC Utrecht of Medicine Men een geprotocolleerde thuismeting kon ontwikkelen. Dat hebben we gedaan.

Hoe kwam je op het idee van de Emma bloeddruk thuismeet service?

Tijdens het testen in huisartspraktijken in najaar 2018 bleek dat het huisartsen niet lukte hun patiënten te stimuleren om voldoende vaak te meten volgens de – vrij strikte – Europese richtlijnen. Als antwoord hierop heeft Medicine Men een volledige service ontwikkeld, Emma HBPM (inclusief een bloeddruk monitor circulatiesystem). Emma HBPM is inmiddels een CE medical device class 1. Emma HBPM is officieel geïntroduceerd in februari 2019 op het Nationaal hypertensiecongres.

Wat betekende het idee van Emma HBPM?

HBPM (dat staat voor: Home Blood Pressure Measurement¸oftewel thuis bloeddruk meten) is volgens Nederlandse en Europese hypertensierichtlijnen een uitstekend alternatief voor de 24-uursmeting voor diagnose en behandeling van hypertensie. Het probleem bij een thuis bloeddrukmeting volgens protocol is, dat patiënten de 28 metingen binnen strikte periodes meestal niet voor elkaar krijgen.

Dit meetprobleem hebben wij op verschillende manieren opgelost:

  1. door directe ondersteuning van de patiënt
  2. met een fail-safe veilige dataverbinding tussen thuis en de ontvangende arts
  3. door het ontzorgen van de huisarts tijdens de meetperiode bij de patiënt thuis.

Hoe is de thuis bloeddrukmeting getest?

Vanaf het eerste prototype eind 2017 hebben wij patiënten gevraagd de applicatie te testen. Vanaf voorjaar 2018 waren dat patiënten uit een aantal bevriende huisartspraktijken; vanaf zomer 2018 ook vanuit vasculaire geneeskunde UMC Utrecht; vanaf najaar 2018 vanuit huisartspraktijken in Utrecht binnen het MeetUzelf project. Voor de laatste groep patiënten was Bart van Pinxteren, huisarts in de zorggroep HUS (Huisartsen Utrecht Stad), de verbindende schakel.

Inmiddels gebruiken meer dan 80 patiënten in het UMC Utrecht afdeling vasculaire geneeskunde naar tevredenheid EmmaHBPM. Inmiddels zetten ook tientallen huisartspraktijken door het hele land de thuis bloeddrukmeting in.

Binnen het project MeetUzelf willen wij het thuismeten van de bloeddruk mogelijk maken voor iedereen! Wij, dat zijn onder andere huisartsen uit Utrecht, zorgverleners uit het UMC Utrecht en Medicine Men BV, een startup bedrijf met oog voor digitale zorg-innovatie. Onze ambitie is dat mensen in de toekomst niet alleen hun bloeddruk kunnen meten maar ook hun gewicht, activiteit, glucose, zuurstof en tot slot ook zoutgebruik (in de urine als maat voor een gezond dieet). – Jean-Paul Vendeville, internist in opleiding UMC Utrecht