Selecteer een pagina
Eten » Patiënt leert meer over eigen gezondheid

Patient leert meer over eigen gezondheid

Jean-Paul Vendeville, internist in opleiding en onderzoeker UMC Utrecht

Binnen het project MeetUzelf willen wij het thuismeten van de bloeddruk mogelijk maken voor iedereen! Wij, dat zijn onder andere huisartsen uit Utrecht, zorgverleners uit het UMC Utrecht en Medicine Men BV, een startup bedrijf met oog voor digitale zorg-innovatie. Onze ambitie is dat mensen in de toekomst niet alleen hun bloeddruk kunnen meten maar ook hun gewicht, activiteit, glucose, zuurstof en tot slot ook zoutgebruik (in de urine als maat voor een gezond dieet).

Waarom is als eerste gekozen voor de bloeddruk thuismeting?

Wij zijn begonnen vanuit de aandacht voor risico’s op hart- en vaatziekten. Daarom hebben we gekozen om bloeddruk als eerste mogelijk te maken als thuismeting. Te hoge bloeddruk is namelijk de belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten.

De app die we gebruiken heet Emma HBPM. Die hebben we samen met Medicine Men BV ontwikkeld. Patiënten gebruiken Emma HBPM samen met een moderne bluetooth bloeddrukmeter van Microlife. Zij meten zeven dagen per week, tweemaal per dag hun bloeddruk. Deze geprotocolleerde weekmeting is een officieel vastgestelde meting die zorgverleners mogen gebruiken om bloeddruk te behandelen. Thuismeten op deze manier wordt geadviseerd in de nieuwste Nederlandse multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en Europese richtlijn voor behandeling hoge bloeddruk van de European Society of Hypertension (ESH) 2018.

Als arts gebruiken we het Emma dashboard. In dat monitor-dashboard kunnen we alle patiënten zien die aan het meten zijn, de uitslagen van de weekmetingen, trends, alarmen, berichten etc. De gebruiker is eigenaar van zijn of haar data en geeft de zorgverlener toestemming om mee te kijken. De gebruiker kan deze toestemming ten alle tijden intrekken door een simpele ‘swipe’. Daarnaast kan hij de data delen met elke andere zorgverlener en met bijvoorbeeld mantelzorgers. Dit maakt Emma HBPM ten eerste veilig maar ook flexibel: precies zoals de zorg moet zijn. En niet te vergeten: de patiënt voert de regie!

Welke voordelen brengt het thuismeten met Emma HBPM?

  1. Thuismeten zegt veel meer over de ‘echte’ bloeddruk dan één enkele meting in de spreekkamer.
  2. Meten is weten: een patiënt kan de bloeddruk thuis op elk moment meten en de zorgverlener kan direct meekijken en eventuele vragen beantwoorden.
  3. Polikliniekbezoeken voor alleen bloeddrukmetingen zijn niet meer nodig. Dit scheelt tijd en daarmee geld.
  4. Het thuismeten van de bloeddruk geeft twee belangrijke, bewezen, gezondheidsvoordelen:
    • meer kennis en regie bij de patiënt over hun eigen gezondheid
    • uiteindelijk een betere behandeling van de bloeddruk.

Voor wie brengt het bloeddruk meten met Emma HBPM voordelen?

Als eerste en belangrijkste geniet de patiënt van het gemak. Daarnaast vergemakkelijkt het thuis bloeddruk meten met de Emma HBPM-app (als onderdeel van MeetUzelf) het werk van zorgverleners en versnelt het poliklinische werkzaamheden.

Hoe wordt bloeddruk gemeten zonder de Emma HBPM-innovatie?

Op de klassieke manier wordt de bloeddruk gemeten op de polikliniek, vlak vóór de afspraak met de zorgverlener. Uit talloze onderzoeken weten we inmiddels dat het meten van de bloeddruk in het ziekenhuis een minder goede afspiegeling is van de ‘echte’ bloeddruk van een patiënt. Bekende verstorende factoren zijn bijvoorbeeld de variatie van dag tot dag; de inspanning die het kan zijn voor patiënten om naar het ziekenhuis te komen en de eventuele spanning die daarmee gepaard gaat (witte-jasseneffect). Een weekmeting verricht met Emma HBPM geeft dus een meer betrouwbare afspiegeling van de ‘echte’ bloeddruk!

Als we – vóór het bestaan van de Emma HBPM-innovatie – bloeddrukmetingen van thuis kregen, stonden deze op een kladje of in een Excel document. Goed bedoeld maar niet geschikt als basis voor een behandelbeslissing zoals het ophogen van de medicijnen of juist het verlagen van een dosis. We wisten bijvoorbeeld niet met welke type bloeddrukmeter een patiënt had gemeten en tussen welke tijden. Die informatie moet gestandaardiseerd en bekend zijn bij een goed uitgevoerde thuisweekmeting.

Welke voordeel bieden visuele resultaten zoals meetwaarden in een diagram of infographic?

Zorgverleners werken met een Healthpro account via welke zij alle metingen kunnen terugzien. Zowel weekmetingen als losse metingen, in grafieken en tabellen. We kunnen daar eigen alarmen op zetten. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een bericht ontvangen als de bloeddruk te hoog is zodat wij daar actie op kunnen ondernemen.

Het monitoring dashboard geeft ons ook de mogelijkheid karakteristieken weer te geven van alle patiënten onder elkaar. Zo kunnen we weten welke patiënten bezig zijn met een weekmeting of welke die hebben afgerond. Daarnaast kunnen we filteren op alarmen, zodat wij die als eerste in beeld krijgen bij het opstarten. Dan kunnen we daar direct mee aan de slag!

Een van mijn patiënten die EmmaHBPM gebruiken, woont in Leeuwarden. Doordat hij meet met Emma HBPM hoeft hij minder vaak naar het UMC in Utrecht te komen”