Selecteer een pagina
Eten » De Voedselapotheek

Apotheker Mark Slager: “De zorg moet anders”

De Voedselapotheek

De Voedselapotheek is bedacht door een ontwerper (Naomi Jansen). Zij vraagt zich af hoe wij onze gezondheid weer kunnen verbinden aan voeding in plaats van aan geneesmiddelen. Dat is een uitdaging, waarin zij en apotheker Mark Slager elkaar vinden. Samen met scholen, inwoners en zorgverleners starten zij in de wijk Amersfoort Schothorst “De Voedselapotheek”. In de Jaarbeurs Innovation Mile, een ruimte waarin het ondernemen letterlijk rondzingt, spreekt Uzelf met zorgondernemer Mark Slager. 

De zorg moet anders, zegt hij. Help inwoners beter voor zichzelf te zorgen.

Uzelf verbindt partijen die samen innovaties voor zelfzorg verder kunnen ontwikkelen. Sociale innovaties en technische uitvindingen. Waar ligt jouw verbinding met zelfzorg?
Mark Slager: “Het werk als apotheker is in beginsel weinig verbonden met zelfzorg. Apothekers leveren dat af, waarvan de huisarts denkt dat het goed is. Maar ik voel mij geroepen om anders voor mensen te zorgen, voor zieke en gezonde mensen, vanuit een sociale gedrevenheid.”

Tools om ziekte te voorkomen

Mark neemt de tijd om zijn gedachten te ordenen: “Een groot deel van ons overheidsbudget gaat naar de zorg. De vergrijzing vergroot dat aandeel. En als we de zorg blijven leveren zoals nu, dan heeft dat grote gevolgen. Dan kan ik over tien jaar geen personeel meer vinden. Dan wordt de zorg – als mijn kinderen volwassen raken – onbetaalbaar. Dat wil ik niet. Om al die redenen vind ik dat we moeten inzetten op preventie. Geef mensen die ziekte kunnen voorkomen, daarvoor de tools.”

“Ik zet me in voor een gezonde leefstijl. Eten, bewegen en slapen horen daarbij, evenals mentaal welbevinden. Beter voor jezelf zorgen: daarvoor werk ik samen met iedereen die daaraan wil bijdragen: de gemeente, de GGD, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, zorgverleners in de wijk. En natuurlijk met inwoners, die zijn het allerbelangrijkste.”

De Voedselapotheek

De Voedselapotheek is een antwoord op de vraag hoe je gezond en goedkoop eten gemakkelijk maakt voor veel mensen. Hoe je met voeding kunt werken aan het voorkomen van ziekten als diabetes en hartvaatziekten. Dat blijft een uitdaging. In Amersfoort Schothorst zijn scholen, diëtisten, GGD en allerlei mensen uit de wijk samengekomen. Nu werken zij de plannen uit. Inmiddels heeft de Voedselapotheek zich gepresenteerd op een informatiemarkt in de wijk.

De vragen van bewoners

Mark Slager: “We moeten weten welke vragen er leven bij de inwoners. Het gaat echt over zorg in de wijk. Welke mensen kunnen we bewust maken? Hoe zorgen we ervoor dat mensen aan de slag gaan met hun leefstijl? Dan is het zo leuk om met een ontwerper te sparren: zij denkt zo anders. De wijk bijvoorbeeld kent vele lagere scholen, middelbare scholen, een vmbo en ook een voedselbank. Weet iedereen wat je met pastinaak moet doen? Een idee is, dat scholen gaan koken met en voor mensen in de wijk.”

Hoe pak jij dat aan, als je de vragen wil ontdekken die leven bij bewoners?
Mark Slager: “Wij werken veel samen met studenten van vmbo, hbo, universiteit. We laten veel kwalitatief onderzoek doen: vragen stellen zoals ‘hoe zie je dit?’ Daar komen veel onderwerpen uit waarmee we verder kunnen of moeten. We organiseren ook bijeenkomsten in de wijk, zoals binnenkort op het gebied van voeding. Samen met het vmbo willen we een lunch organiseren met de inwoners. We halen de ideeën vooral op in de wijk en bij het vmbo.”

Gewoon anders

Wat is jouw drijfveer voor jouw manier van ondernemen?
Vastberaden antwoordt Mark: “Ik denk dat de zorg gewoon anders moet. Mensen zijn ziek, denken dat ze iets kunnen halen bij de dokter en daarmee beter worden. Net zoals je een kapotte stofzuiger laat maken. Zo gaat het niet. Mensen moeten een rol gaan spelen in hun eigen gezondheid en voorkomen dat zij ziek worden. Dat zal impact hebben. Leef je nu gezonder, dan pluk je daar direct vruchten van.”

Het moet anders zeg je en jij onderneemt actie.
Mark: “Klopt. Als apotheker kan ik elk kwartaal hetzelfde doen. Dat vind ik nu leuk maar minder voor de komende dertig jaar. Ik zorg graag anders. Bijvoorbeeld door contact te zoeken met mijn patiënten om te kijken hoe we hun slaapproblemen kunnen oplossen. Dat maakt mijn werk en dat van mijn assistenten leuker.”

Geen pillen maar apps

“Niet altijd onderkennen mensen een slaapprobleem. Daarnaast missen zij vaak het verband met hun leefstijl. Ik geloof gedragswetenschapper Ben Tiggelaar. Hij zei ooit dat je moet beginnen met goed slapen. Daarna kun je aan de slag met voeding en bewegen.”

“Slaapmiddelen: eigenlijk werken ze niet. Als we mensen meer inzicht geven in hun eigen slaapgedrag kunnen we veel geneesmiddelgebruik voorkomen, evenals de verslaving daaraan. In onze apotheek bevelen wij bijvoorbeeld apps aan in plaats van pillen. Huisartsen vinden dat een goed alternatief. Het is zoeken maar het zijn kleine stappen in het ont-pillen.”

Huisartsen positief

Hoe neem je daarin huisartsen mee?
“Een student farmacie van de Universiteit Utrecht heeft onderzocht welke apps je kunt gebruiken bij welke mensen met hun specifiek geneesmiddelgebruik. In een farmacotherapeutisch overleg, een overleg dat normaal over pillen gaat, hebben artsen en apothekers apps als alternatieven besproken. En hun bereidheid om deze apps voor te schrijven. En eigenlijk zagen de huisartsen dat wel zitten.”

Tot slot: wat is jouw tip aan andere zorgondernemers?
Na een voelbare stilte adviseert Mark: “Kijk aan het begin van een project naar het geheel. Maak het groter. Wat is er al? Neem daar de tijd voor en praat met patiënten!

De eindgebruiker in de lead

Ook ik vond het lastig om met patiënten in gesprek te gaan. Ik dacht dat ik alle antwoorden wel kende. Maar het gaat om participatie. Breng cliënten, patiënten, inwoners met hun familie in de lead. Je moet het zelf zien voordat je het begrijpt. Als je een keer met de eindgebruiker hebt gewerkt aan de oplossing, dan doe je dat nooit meer anders.

Meer informatie: www.Voedselapotheek.nl/schothorst