Selecteer een pagina
Home » Bewegen » Pilot voor ouderen in beweging in Utrecht Hoograven?

Pilot voor ouderen in beweging in Utrecht Hoograven?

Impactvol ondernemen in de wijk voor goede zorg

Hoe kom je tot efficiënte en kwalitatief goede zorg in de wijk? Met de focus op bewegen: hoe stimuleer je bewegen bij ouderen die al zorg gebruiken? Op donderdagmiddag 4 juli 2019 gingen ondernemers, zorgverleners, gemeente-medewerkers en in zelfzorg geïnteresseerden hiermee aan de slag. Resultaat? In anderhalf uur waren de belangrijkste betrokken partijen in kaart gebracht, evenals de onderzoeksvragen. In Hoograven bestaat de ambitie een prevalidatie te starten met de zelfzorginnovatie Senior-Live! In vijftig dagen gaan minimaal vijftig ouderen de ehealth oplossing testen op effectiviteit: de FastForward50, ontworpen door Uzelf.

Ilona van Nes (medewerker Buurtteams Utrecht, partner van Incluzio) schetste de situatie dat ouderen in de wijk te weinig bewegen.

Hoograven in beweging

Bijna zeventig enthousiaste deelnemers hadden zich gemeld in The Grid in Utrecht. Zij waren daar op uitnodiging van Health Valley. Uzelf en de EBU ontwikkelden het programma dat plenair aandacht schonk aan ondernemen in de wijk. Hoe doe je dat met als doel: gepaste zorg dichtbij de burger? Zorg rond de thema’s slapen, eten en bewegen.

Ilona van Nes: “Het betreft vaak mensen die minder mobiel zijn en weinig buitenshuis komen. Zij maken al gebruik van wijkverpleging, Buurtteams, sociaal makelaars. Buurtteams Utrecht (wijk Hoograven) wil graag deze ouderen stimuleren om te bewegen maar hoe pakken we dat aan?”

Erick Schydlowski en Silke Bellefleur van Senior-Live pitchte een potentiële oplossing. Senior-Live biedt een online fitnessprogramma voor senioren. Vanuit hun huiskamer kunnen zij deelnemen aan een fitnessprogramma van een half uur.

Online samen trainen

Senior-Live gebruikt een online omgeving in zoom (een soort skype). Deelnemers aan het programma loggen in, evenals de docent. Zij kunnen elkaar zien. Op aanwijzing van de docent voeren de ouderen oefeningen uit en krijgen zij persoonlijk advies en ondersteuning als dat nodig is. Voorwaarden zijn digitaal vaardige deelnemers zijn en beschikbare computer en wifi.

Tijdens de werksessie brachten de deelnemers de belangrijkste stakeholders in kaart: naast de oudere inwoners zelf, partijen als wijkverpleging, huisarts, fysiotherapeut, familie, sociaal makelaars, Buurtteams, woningbouwverenigingen, gemeente, zorgverzekeraar. Daarna beschreven zij voor Senior-Live per stakeholder de onderzoeksvragen. Na anderhalf uur kwamen zij uit bij de ambitie voor een onderzoek naar effectiviteit met Senior-Live in de wijk Hoograven (FF50).

De andere twee werksessies betroffen slapen en (onder)voeding. Hoe (her)ontwerp je de juiste slaapzorg op de juiste plek? En hoe ga je om met ondervoeding bij ouderen?

De juiste slaapzorg dichtbij

Huisarts Bart van Pinxteren van De Slaapstraat in Utrecht legde uit, dat mensen vaak te lang doorlopen met slaapklachten. Huisartsen verrichten nog onvoldoende diagnostiek en handelingen zodat de ziekenhuiszorg snel tekortschiet.

Deelnemers volgden drie verschillende patiënten op hun huidige slaap-zorgroute. Welke activiteiten ondernemen zij en welke hulp ontvangen zij? Wat zou een ideale route zijn? De komende maanden zullen deelnemers inzoomen op verschillende gewenste activiteiten en de bekostiging daarvan. Deelnemers waren: de Slaapstraat; Vital Innovators; de slaapcentra van het St. Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis; zelfzorginnovaties als Slaapmakend, sleep coach Lyla, Somnox, Manglemoose, Saltro, Mediq, Jaimes en Karify; een patiënt die lijdt aan slapeloosheid en een Mensendieck therapeut.

Ondervoede ouderen in de wijk

Peter Nobels (Hogeschool Utrecht) vertelde over ondervoeding bij oudere mensen. Hogeschool Utrecht werkt aan een oplossing die communicatie en informatie-uitwisseling rond dit thema mogelijk maakt. Onderzoekers gaan ervan uit, dat goede en voldoende voeding bijdraagt aan zelfredzaamheid. Ondervoeding bij ouderen betekent vaak een tekort aan eiwitten. Als we ouder worden neemt de behoefte aan eten af maar de behoefte aan eiwitten neemt toe. Eiwitrijke voeding aanbieden ligt dan voor de hand. De toehoorders bespraken welke partijen belangrijk zijn bij het zoeken naar een oplossing voor ondervoeding bij ouderen.

Uzelf verbindt voor samen werken aan gezondheid

Al met al een boeiende middag waarop deelnemers stoeiden met actuele vragen rond zelfzorg in de wijk. Hoe kunnen nieuwe (e-)health ontwikkelingen bijdragen aan een oplossing en hoe breng je die bijdrage in kaart? Health Valley, Uzelf en EBU kijken terug op een middag waarop vele verbindingen zijn gelegd. De route loopt verder via het samen werken aan gezondheid. Een vervolgbijeenkomst staat gepland in november 2019.