Selecteer een pagina
Bewegen » Beweegvriendelijke Wijk Utrecht Noordoost, hoe ziet deze er uit?

Beweegvriendelijke Wijk Utrecht Noordoost, hoe ziet deze er uit?

Daar gaan wij in een serie van drie online co-creatie sessies samen met bewoners, ondernemers, welzijn en gemeente over nadenken. De eerste sessie is a.s. dinsdag 14 april. Dit doen we vanuit de thema’s fysiek, cognitief en sociaal bewegen. Een goede mix van deze drie elementen draagt bij aan een vitale wijk waar je gelukkig en gezond oud kan worden.

Door deze letterlijk op de wijk in kaart te brengen willen we de huidige initiatieven zichtbaar maken. Hoe kunnen we deze versterken of met elkaar verbinden? Vervolgens bekijken we hoe de ideale beweegvriendelijke wijk eruitziet. Wat zijn hiervoor de randvoorwaarden en op welke manier gaan we dit organiseren? Doel is om uit elke sessie minstens één concreet projectvoorstel te halen waarmee we gelijk kunnen starten!

De beweegvriendelijke wijk is een initiatief van Buurtteams Utrecht, Beter thuis, Uzelf en USC Hercules met het project ‘ De derde helft’. Panton ondersteunt met het toepassen van Design Thinking.