Selecteer een pagina
Home » Bewegen » Beter thuis met sociale robot Tessa

Beter thuis met sociale robot Tessa

Wat kan sociale robot Tessa betekenen voor mensen met beginnende dementie? Incluzio en Careyn laten dit onderzoeken. De Buurtteams Hooggraven/Tolsteeg en Noordoost starten in december 2018 een pilot. Cliënten én professionals zullen gedurende zes maanden hun eerste ervaringen opdoen met deze technologie.

Buurtteam Hooggraven/Tolsteeg en Buurtteam Noordoost zijn twee van de in totaal achttien Buurtteams van Buurtteam Organisatie Utrecht Sociaal. Deze teams zetten zo veel mogelijk in op preventie en op de kracht van buurtbewoners.

Eigen regie ondersteunen

Utrecht Sociaal zocht nieuwe oplossingen die bij cliënten de eigen regie ondersteunen. Uzelf ging op zoek naar sociale en technische innovaties die hierbij kunnen helpen. Tinybot Tessa bleek een passende innovatie. Uzelf legde het contact tussen Tinybots en de Buurtteamorganisatie. Voor het onderzoek is de Hogeschool Utrecht betrokken.

Tessa biedt een spreeklijn. Dat geeft zorgprofessionals, familie, en mantelzorgers mogelijkheden om te helpen wanneer niemand in huis aanwezig kan zijn. Via een app kunnen zij een tekstbericht inplannen. Tessa spreekt dat op het geplande tijdstip met haar eigen stem uit. Ook kan Tessa de sfeer in huis verbeteren door voor te stellen om mooie muziek op te zetten.

Onderzoeksvragen

Bij wie helpt Tessa goed en bij wie minder goed? Helpen haar gesproken herinneringen inderdaad met in-actie-komen? Met regelmatiger eten en drinken? Wat betekent deze innovatie voor de toekomst? Een greep uit mogelijke vragen in het onderzoek.