skip to Main Content

Bewegen

Thuis bloeddruk meten met innovatie EmmaHBPM
Oscar van Dijk, ondernemer Medicine Men BV

Welke partijen zijn betrokken bij de innovatie EmmaHBPM?

Aan de ontwikkeling van EmmaHBPM hebben verschillende partijen hun bijdrage geleverd. Denk daarbij aan: Zorggroep Huisartsen Utrecht Stad, UMC Utrecht – vasculaire geneeskunde, Retomed – distributeur van Microlife bloeddrukmeters, Medicine Men – eigenaar van het Emma platform, Patiënten vanuit de deelnemende huisartspraktijken en patiënten vanuit het UMC Utrecht, vasculaire geneeskunde.

Hoe raakten jij en Medicine Men betrokken bij het project MeetUzelf?

Medicine Men beschikt over het Emma platform. In 2017 stelde Retomed voor (distributeur van Microlife bloeddrukmeters) om thuis-bloeddrukmetingen veilig en privacy-proof naar de huisarts te laten sturen. Retomed wilde daarvoor graag het Emma platform inzetten.
Voorjaar 2018 vroeg het UMC Utrecht of Medicine Men een geprotocolleerde thuismeting kon ontwikkelen. Dat hebben we gedaan.

Hoe kwam je op het idee van de Emma bloeddruk thuismeet service?

Tijdens het testen in huisartspraktijken in najaar 2018 bleek dat het huisartsen niet lukte hun patiënten te stimuleren om voldoende vaak te meten volgens de – vrij strikte – Europese richtlijnen. Als antwoord hierop heeft Medicine Men een volledige service ontwikkeld, EmmaHBPM (inclusief een bloeddruk monitor circulatiesystem). EmmaHBPM is inmiddels een CE medical device class 1. EmmaHBPM is officieel geïntroduceerd in februari 2019 op het Nationaal hypertensiecongres.

Wat betekende het idee van EmmaHBPM?

HBPM (dat staat voor: Home Blood Pressure Measurement¸oftewel thuis bloeddruk meten) is volgens Nederlandse en Europese hypertensierichtlijnen een uitstekend alternatief voor de 24-uursmeting voor diagnose en behandeling van hypertensie. Het probleem bij een thuis bloeddrukmeting volgens protocol is, dat patiënten de 28 metingen binnen strikte periodes meestal niet voor elkaar krijgen.

Dit meetprobleem hebben wij op verschillende manieren opgelost:

  1. door directe ondersteuning van de patiënt
  2. met een fail-safe veilige dataverbinding tussen thuis en de ontvangende arts
  3. door het ontzorgen van de huisarts tijdens de meetperiode bij de patiënt thuis.

Hoe is de thuis bloeddrukmeting getest?

Vanaf het eerste prototype eind 2017 hebben wij patiënten gevraagd de applicatie te testen. Vanaf voorjaar 2018 waren dat patiënten uit een aantal bevriende huisartspraktijken; vanaf zomer 2018 ook vanuit vasculaire geneeskunde UMC Utrecht; vanaf najaar 2018 vanuit huisartspraktijken in Utrecht binnen het MeetUzelf project. Voor de laatste groep patiënten was Bart van Pinxteren, huisarts in de zorggroep HUS (Huisartsen Utrecht Stad), de verbindende schakel.

Inmiddels gebruiken meer dan 80 patiënten in het UMC Utrecht afdeling vasculaire geneeskunde naar tevredenheid EmmaHBPM. Inmiddels zetten ook tientallen huisartspraktijken door het hele land de thuis bloeddrukmeting in.

Jean-Paul Vendeville, internist in opleiding UMC Utrecht:

Binnen het project MeetUzelf willen wij het thuismeten van de bloeddruk mogelijk maken voor iedereen! Wij, dat zijn onder andere huisartsen uit Utrecht, zorgverleners uit het UMC Utrecht en Medicine Men BV, een startup bedrijf met oog voor digitale zorg-innovatie. Onze ambitie is dat mensen in de toekomst niet alleen hun bloeddruk kunnen meten maar ook hun gewicht, activiteit, glucose, zuurstof en tot slot ook zoutgebruik (in de urine als maat voor een gezond dieet).

—————————————————————————————————————————————————–

Ontmoet de ondernemer: Ronald van Tol van Fitavie

Op dinsdag 9 april sprak Uzelf met ondernemer Ronald van Tol in de Jaarbeurs Innovation Mile (JIM) te Utrecht. We gingen in gesprek over zijn zorg-innovatie, zijn ambities en zijn ondernemersbehoeften.

Hoe ben je gekomen tot Fitavie?

Ronald: ‘Het idee voor Fitavie is acht jaar geleden geboren. Toen zag ik welke impact Alzheimer had op het leven van mijn oma. Voor mij was het een eerste confrontatie met dementie en meteen een ‘call to action’. Ik heb altijd gewerkt op het snijvlak van sport en gezondheid: voor mij stond toen vast dat ik bewegen zou gaan inzetten in de strijd tegen dementie en om meer kwetsbare ouderen de kracht van bewegen te laten ondervinden.’

Door drukte van het dagelijks werk verdween mijn voornemen naar de achtergrond. Totdat ik in 2016 een symposium bezocht: Het fitte brein. Die bijeenkomst werd afgesloten met deze oproep aan de sportwereld: “Bedenk iets nieuws voor inactieve ouderen en neem dementie daarin mee. Bewegen is namelijk zo belangrijk!”

Bewegen inzetten voor kwetsbare ouderen: nu of nooit
Toen wist ik: nu of nooit.
Om mijn inspanningen te kunnen leveren naast mijn werk, moest ik op zoek naar financiering. Een optie was meedingen naar de SBIR Innovatieprijs kwetsbare doelgroepen van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, red.). Dat deed ik en met succes!

Eén jaar draaide ik samen met zestig andere bedrijven mee in een competitie om een innovatie te ontwikkelen om kwetsbare burgers structureel meer te laten bewegen. Na anderhalf jaar onderzoeken, pitchen, testen, ontwikkelen, prototype bouwen, business case en marketingplan ontwerpen hoorde ik bij de overgebleven ondernemers. Ik had de afvalrace gewonnen! Ondertussen had ik om mij heen een team van experts verzameld: ouderen, mantelzorgers, geriaters, bewegingsagogen en fysiotherapeuten.

Aanvankelijk wilde ik bewegen inzetten in de strijd tegen dementie. Tijdens de onderzoek- en ontwikkelfase kreeg ik steeds vaker het (dwingende) advies om mijn doelgroep te verbreden tot inactieve ouderen thuis of in een dagbesteding, onder wie ook ouderen met dementie. Dat heb ik toen gedaan.

Focus op ondernemerschap
In 2018 nam ik ontslag van mijn werk. Ik wil(de) met Fitavie een verschil gaan maken en dat kon alleen als Fitavie mijn volle aandacht kreeg. Dat heeft geholpen. Vanaf januari 2019 is Fitavie op de markt verkrijgbaar.

Wat is Fitavie?

Fitavie is een slim beweegprogramma en een beweegcoach in één. Met bewegen sterken ouderen zichzelf om langer en leuker thuis te blijven wonen. Met Fitavie sterken zij zich in hun alledaagse activiteiten, hun ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen, red.). Concreet: de oudere vult een dagschema in. Bijvoorbeeld: ik sta op; ik zet koffie; ik doe boodschappen; ik wandel. Voor al die handelingen zijn kracht, balans, coördinatie, fijne motoriek en conditie nodig. Het programma vraagt naar de activiteiten en biedt vervolgens passende versterkende oefeningen aan. Bijvoorbeeld vingeroefeningen (voor beweeglijkheid en kracht in de handen) die ook het brein stimuleren.

Fitavie bestaat uit slimme techniek. Het programma leert van de oudere en biedt steeds oefeningen op maat. Al met al bevat Fitavie 165 variaties aan oefeningen. En behalve de oudere heeft ook een begeleider, zorgverlener of mantelzorger toegang tot Fitavie. Op die manier nodigt Fitavie uit tot samen werken aan verbetering. Fitavie kun je alleen gebruiken en in een groep voor groepsactiviteiten.

Fitavie vraagt vooral durf; ouderen en e-health vormen nu eenmaal nog geen vanzelfsprekende combinatie. Toch blijkt tijdens testen dat ouderen binnen twintig minuten 80% van het programma hebben verkend. Als ouderen eenmaal ervaren dat er geen rook uit hun telefoon of tablet komt en dat Fitavie niet kwaad wordt wanneer zij ergens ‘per ongeluk’ op drukken, gaan zij ermee aan de slag.

Wat is jouw ambitie met Fitavie?

In de basis wil ik een lichtpuntje zijn voor ouderen thuis. Ouderen die meer gaan bewegen omdat zij het leuk vinden of omdat zij zich daardoor fitter voelen. Daarnaast koester ik mijn ondernemersambitie om eind 2019 vijfduizend ouderen te laten bewegen met Fitavie. En over vijf jaar maakt Fitavie standaard onderdeel uit van de techniek in hun huiskamers!

Waarbij kan een partner uit het Uzelf netwerk Fitavie verder helpen in de regio Utrecht?

Fitavie komt verder met een partij die volume kan en wil afnemen. Een organisatie die meer inactieve ouderen (met dit programma) wil laten bewegen.

Dat bewegen werkt, is aangetoond. Mijn uitdaging is ouderen het programma te laten accepteren. 75-Plussers die tijd nodig hebben om vertrouwd te raken met e-health en slimme technologie. Daarnaast wil het beweegprogramma ook naam krijgen onder zorgprofessionals en mantelzorgers, de begeleiders die ermee aan de slag gaan.

Tot nu toe reageren ouderen, ouderenbonden, ledenorganisaties, gemeenten en zorginstellingen enthousiast: “Fitavie is nieuw, nodig en relevant!”

____________________________________________________________________________________________________

Ouderen nieuwsgierig naar eigen looppatroon

Een oudere heer uit Utrecht Noordoost: “Ik vind dat je zuinig moet zijn op je eigen mogelijkheden. Het is goed te weten hoe je dat doet. Dus een onderzoek naar mijn looppatroon wil ik wel eens ondergaan. Ook om mijn ervaring te kunnen delen met andere ouderen.” Donderdagmiddag 21 maart 2019 krijgt hij die gelegenheid in wijkgebouw De Helden. Ouderen komen daar bijeen samen met looplaboratorium Oryx, fysiotherapeuten en Beter Thuis*. De ontmoeting past binnen project Beter Thuis met als doel ouderen in de wijk vitaal te houden. Uzelf en Beter Thuis faciliteren en verbinden de betrokkenen om ter plekke te kunnen denken (en te doen!) in mogelijkheden.

Even voor half drie komt een eerste oudere inwoonster van Utrecht Noordoost binnen. Ze loopt heel voorzichtig met wandelstok. Even later meldt een vitale oudere man zich, zichtbaar beter ter been. Beiden willen wel meewerken aan een onderzoek naar hun kwaliteit van lopen en wat zij kunnen verbeteren. Hun is verteld dat dit maar een half uur duurt en dat zij zelf bepalen wat zij doen met het advies.

Op verzoek van de ouderen zelf
Ingrid Horstik (Beter Thuis): “Tijdens de e-health week in januari 2019 presenteerden zich verschillende zelfzorginnovaties in eethuis De Helden. Op verzoek van de oudere inwoners zelf komt Oryx vanmiddag terug. De ouderen willen inzicht in hun looppatroon. Zij zijn nieuwsgierig naar wat zij daar zelf aan kunnen verbeteren. Ouderen beseffen heel goed dat zolang ze mobiel zijn, zij kunnen meedoen.”

“Zuinig zijn op eigen mogelijkheden”
De heer Ries Adriaansen (74 jaar) neemt enthousiast deel: “Als inwoner van deze buurt zet ik mij via een activiteitencommissie in om ouderen zo lang mogelijk gezond thuis te laten wonen. Mobiel blijven is voor ouderen heel belangrijk. Dat weet iedereen maar als je echt iets gaat mankeren en je bent minder mobiel … wat doe je dan? Ik vind dat je zuinig moet zijn op je eigen mogelijkheden. Het is goed om te weten hoe je dat doet. Dus een onderzoek naar mijn looppatroon wil ik wel eens ondergaan om mijn ervaring te kunnen doorgeven aan andere ouderen.”

De oudere dame (88 jaar) blijft wat terughoudend maar na afloop zegt zij: “Ik vind het eerlijk gezegd niet zo gek. Ik heb vertrouwen in het advies dat ik heb gekregen: ik ga proberen ook zonder stok te lopen!”

Af van de gebaande paden
De gemeente Utrecht stelt zich de vraag wat zij kan doen om ouderen in de wijk vitaal te houden. Ouderen zijn nieuwsgierig naar hoe zij lang vitaal en mobiel kunnen blijven. Welke mogelijkheden biedt dan een instrument dat snel en eenvoudig een looppatroon kan analyseren? Hoe sluit dit aan op de vraag vanuit de gemeente? Wat vinden fysiotherapeuten daarvan? Wat vinden oudere inwoners uit wijk Noordoost ervan en wat kunnen zij ermee? Door samen aan de slag te gaan en van gedachten te wisselen ga je op weg naar antwoorden. Tijd en ruimte nemen om te denken in mogelijkheden, af van de gebaande paden.

Fysiotherapeuten
Voorafgaand aan de loopanalyses bij de ouderen hebben drie fysiotherapeuten uit Utrecht Noordoost en een beweegmakelaar kennisgemaakt met looplaboratorium Oryx. Samen bespreken zij hun bevindingen. Voor hen is het wennen. Hun eerste reacties klinken voorzichtiger dan die van de oudere proefpersonen. “Het is (nog) geen te declareren zorg, zodat we niet direct budget daarvoor kunnen vrijmaken.”
Business developer Joep Janssen van Uzelf ziet voor de fysiotherapeuten veel mogelijkheden om met onder andere zorgtechnologie de business case van hun praktijken te verstevigen.

Looplaboratorium Oryx
Oryx screent met sensoren de manier van bewegen tijdens het lopen. Het geeft zowel de fysiotherapeut als de oudere inwoner inzicht in het looppatroon. Het geeft daarmee ook inzicht in wat kan helpen om vitaal te blijven, fitter te worden of om te voorkomen dat je valt.

Aanmelding belangstellenden voor proeftuin
Uzelf en Beter Thuis hebben inwoners, fysiotherapeuten en de beweegmakelaar bij elkaar gebracht in een situatie waarin zij concreet de mogelijkheden verkennen: een proeftuin. Andere partijen die willen deelnemen aan deze of een andere proeftuin rond ouderen en bewegen kunnen zich melden via [email protected] of via Uzelf business developer Joep Janssen, [email protected].

*Beter Thuis
Beter Thuis is een initiatief van Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht en Incluzio. Beter Thuis werkt samen met bewoners, professionals en organisaties aan toekomstige ouderenzorg. Daarbij wordt uitgegaan van de vraag van ouderen, eigenaarschap in de wijk en een passend aanbod.
De wijk Utrecht Noordoost start. Het is de ambitie van Beter Thuis om op basis van de ervaringen in deze wijk ook in andere wijken/steden op deze manier te werken aan ouderenzorg. De rol van technologie bij het langer fijn thuis kunnen wonen is nadrukkelijk onderdeel van de aanpak.

Back To Top