Diensten

Het Uzelf netwerk

De eerste dienst voor een ondernemer is toegang tot het Uzelf innovatienetwerk. Via dit netwerk komt de weg vrij naar bijvoorbeeld:

 • kennis, training en opleiding
 • gevalideerde onderzoeksmethoden zoals
  ‘social return on investment’ en ‘health technology assessment’
 • laboratoria
 • testomgevingen
 • patiënten- en bewoners-platforms
 • business modelling
 • regelgeving
 • financiering
 • vertaling naar creatief/ICT
 • prototyping, etc.

Online tool

Uzelf ontwikkelt een online platform voor vraag en aanbod. Initiatiefnemers (zoals inwoners, patiënten, wetenschappers en financiers) kunnen kansrijke ideeën posten. Ondernemers kiezen uit dit aanbod een innovatie die zij willen (door)ontwikkelen, implementeren of opschalen.

Deelnemers aan het Uzelf innovatienetwerk bieden online diensten en producten aan. Denk daarbij aan hulp bij prototyping, business developing of gevalideerd onderzoek. Uzelf kan adviseren om te komen tot een optimale samenwerking.

Fysieke werksessies

Uzelf biedt aan een samenwerking te faciliteren door het organiseren van werksessies met relevante deelnemers uit het netwerk. Daarbij is aandacht voor het stadium van ontwikkeling en voor de vragen die leven.