Diensten

Het Uzelf netwerk

De eerste dienst voor een ondernemer is toegang tot het Uzelf innovatienetwerk. Via dit netwerk komt de weg vrij naar bijvoorbeeld:

 • kennis, training en opleiding
 • gevalideerde onderzoeksmethoden zoals
  ‘social return on investment’ en ‘health technology assessment’
 • laboratoria
 • testomgevingen
 • patiënten- en bewoners-platforms
 • business modelling
 • regelgeving
 • financiering
 • vertaling naar creatief/ICT
 • prototyping, etc.

Heb jij de innovatiescan al doorlopen? Wordt je idee of innovatie nader bekeken? Dan rijzen er wellicht vragen over de te bewijzen effectiviteit en (meer)waarde. Sinds kort kun je daarvoor samen met de Uzelf begeleider terecht bij THINC. (The Healthcare Innovation Center). (Neem voor meer informatie contact op met Klaas Jan Bolt, KlaasJan.Bolt@uzelf.org.)

Live werksessies

Uzelf biedt aan een samenwerking te faciliteren door het organiseren van werksessies met relevante deelnemers uit het netwerk. Daarbij is aandacht voor het stadium van ontwikkeling en voor de vragen die leven.